Giá EOS hôm nay

Trung bình (24h)
0.8331 USD
Thấp nhất (24h)
0.7907 USD
Cao nhất (24h)
0.8829 USD
Khối lượng 24h
16,639,016.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,273,836.63 USD
Vốn hóa thị trường
985,204,631.8 USD

EOS EOS/USD

0.8724 USD
+9.15% 24 giờ qua
Biểu đồ giá EOS
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:24 (UTC +7)
Tín hiệu