Giá ETHFI hôm nay

Trung bình (24h)
104,699 VND
Thấp nhất (24h)
97,443 VND
Cao nhất (24h)
113,284 VND
Khối lượng 24h
101,057,022.97 USD
KL Trung bình 10 ngày
130,632,301.57 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

ether.fi ETHFI/VND

112,178 VND
+3.74% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ETHFI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:56 (UTC)
Tín hiệu