Giá ETHFI hôm nay

Trung bình (24h)
89,546 VND
Thấp nhất (24h)
85,116 VND
Cao nhất (24h)
92,874 VND
Khối lượng 24h
46,088,644.85 USD
KL Trung bình 10 ngày
33,046,366.57 USD
Vốn hóa thị trường
401,134,428.12 USD

ether.fi ETHFI/VND

90,237 VND
+5.99% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ETHFI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:53 (UTC)
Tín hiệu