Giá ETHFI hôm nay

Trung bình (24h)
3.48 USD
Thấp nhất (24h)
3.4 USD
Cao nhất (24h)
3.58 USD
Khối lượng 24h
26,606,498.92 USD
KL Trung bình 10 ngày
31,977,952 USD
Vốn hóa thị trường
392,202,269.59 USD

ether.fi ETHFI/USD

3.42 USD
-3.94% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ETHFI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:29 (UTC)
Tín hiệu