Giá FET hôm nay

Trung bình (24h)
2.47 USD
Thấp nhất (24h)
2.4 USD
Cao nhất (24h)
2.57 USD
Khối lượng 24h
67,257,309.58 USD
KL Trung bình 10 ngày
87,848,985.93 USD
Vốn hóa thị trường
2.08b USD

Fetch.ai FET/USD

2.44 USD
-1.17% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FET
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:15 (UTC)
Tín hiệu