Giá FET hôm nay

Trung bình (24h)
63,738 VND
Thấp nhất (24h)
60,500 VND
Cao nhất (24h)
66,302 VND
Khối lượng 24h
107,705,719.55 USD
KL Trung bình 10 ngày
56,009,893.95 USD
Vốn hóa thị trường
2.09 tỷ USD

Fetch.ai FET/VND

63,264 VND
+2.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FET
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:44 (UTC +7)
Tín hiệu