Giá FET hôm nay

Trung bình (24h)
2.51 USD
Thấp nhất (24h)
2.39 USD
Cao nhất (24h)
2.58 USD
Khối lượng 24h
90,887,334.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
54,869,747.37 USD
Vốn hóa thị trường
2.13 tỷ USD

Fetch.ai FET/USD

2.53 USD
+4.78% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FET
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:05 (UTC +7)
Tín hiệu