Giá FET hôm nay

Trung bình (24h)
55,148 VND
Thấp nhất (24h)
42,757 VND
Cao nhất (24h)
59,214 VND
Khối lượng 24h
146,170,644.04 USD
KL Trung bình 10 ngày
82,174,043.91 USD
Vốn hóa thị trường
1.57b USD

Fetch.ai FET/VND

53,686 VND
-2.92% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FET
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:45 (UTC)
Tín hiệu