Giá FIS hôm nay

Trung bình (24h)
15,338 VND
Thấp nhất (24h)
14,812 VND
Cao nhất (24h)
15,918 VND
Khối lượng 24h
1,584,234.25 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,332,839.34 USD
Vốn hóa thị trường
35,065,592.34 USD

Stafi FIS/VND

15,482 VND
+1.88% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FIS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:40 (UTC)
Tín hiệu