Giá FIS hôm nay

Trung bình (24h)
0.5185 USD
Thấp nhất (24h)
0.5096 USD
Cao nhất (24h)
0.5238 USD
Khối lượng 24h
775,370.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,130,457.06 USD
Vốn hóa thị trường
53,527,012.4 USD

Stafi FIS/USD

0.514 USD
-1.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FIS
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:23 (UTC)
Tín hiệu