Giá FIS hôm nay

Trung bình (24h)
13,299 VND
Thấp nhất (24h)
12,612 VND
Cao nhất (24h)
13,903 VND
Khối lượng 24h
3,157,234.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,241,265.67 USD
Vốn hóa thị trường
52,891,669.77 USD

Stafi FIS/VND

13,044 VND
+1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FIS
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:27 (UTC +7)
Tín hiệu