Giá FITFI hôm nay

Trung bình (24h)
198 VND
Thấp nhất (24h)
149 VND
Cao nhất (24h)
217 VND
Khối lượng 24h
2,801,293.04 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,244,058.83 USD
Vốn hóa thị trường
16,753,205.3 USD

Step App FITFI/VND

179 VND
-16.36% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FITFI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:18 (UTC)
Tín hiệu