Giá FITFI hôm nay

Trung bình (24h)
0.00751 USD
Thấp nhất (24h)
0.00733 USD
Cao nhất (24h)
0.00782 USD
Khối lượng 24h
616,405.68 USD
KL Trung bình 10 ngày
774,475.22 USD
Vốn hóa thị trường
19,149,655.2 USD

Step App FITFI/USD

0.00761 USD
+2.15% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FITFI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:53 (UTC)
Tín hiệu