Giá FITFI hôm nay

Trung bình (24h)
236 VND
Thấp nhất (24h)
224 VND
Cao nhất (24h)
260 VND
Khối lượng 24h
5,004,315.43 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,414,711.3 USD
Vốn hóa thị trường
22,927,203.05 USD

Step App FITFI/VND

235 VND
-4.08% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FITFI
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:26 (UTC +7)
Tín hiệu