Giá FLOW hôm nay

Trung bình (24h)
0.9 USD
Thấp nhất (24h)
0.84 USD
Cao nhất (24h)
0.95 USD
Khối lượng 24h
13,344,908.95 USD
KL Trung bình 10 ngày
10,334,548.24 USD
Vốn hóa thị trường
1.4b USD

Flow FLOW/USD

0.94 USD
+5.78% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FLOW
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:08 (UTC)
Tín hiệu