Giá FLOW hôm nay

Trung bình (24h)
23,858 VND
Thấp nhất (24h)
22,430 VND
Cao nhất (24h)
24,919 VND
Khối lượng 24h
4,698,920.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,664,890.95 USD
Vốn hóa thị trường
1.44 tỷ USD

Flow FLOW/VND

24,617 VND
+8.18% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FLOW
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:48 (UTC +7)
Tín hiệu