Giá FLOW hôm nay

Trung bình (24h)
0.9276 USD
Thấp nhất (24h)
0.8733 USD
Cao nhất (24h)
0.9688 USD
Khối lượng 24h
4,692,431.01 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,662,808.98 USD
Vốn hóa thị trường
1.44 tỷ USD

Flow FLOW/USD

0.9578 USD
+7.93% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FLOW
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:32 (UTC +7)
Tín hiệu