Giá FRONT hôm nay

Trung bình (24h)
19,871 VND
Thấp nhất (24h)
18,850 VND
Cao nhất (24h)
20,967 VND
Khối lượng 24h
6,476,487.46 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,214,454.04 USD
Vốn hóa thị trường
70,479,232.26 USD

Frontier FRONT/VND

20,764 VND
+7.75% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FRONT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:08 (UTC)
Tín hiệu