Giá FRONT hôm nay

Trung bình (24h)
31,130 VND
Thấp nhất (24h)
30,032 VND
Cao nhất (24h)
33,168 VND
Khối lượng 24h
34,394,563.56 USD
KL Trung bình 10 ngày
42,248,541.31 USD
Vốn hóa thị trường
107,671,759.97 USD

Frontier FRONT/VND

30,970 VND
+3.09% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FRONT
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:51 (UTC)
Tín hiệu