Giá FRONT hôm nay

Trung bình (24h)
1.15 USD
Thấp nhất (24h)
1.12 USD
Cao nhất (24h)
1.2 USD
Khối lượng 24h
14,741,354.29 USD
KL Trung bình 10 ngày
46,777,498.84 USD
Vốn hóa thị trường
106,367,219.33 USD

Frontier FRONT/USD

1.2 USD
+6.34% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FRONT
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:04 (UTC)
Tín hiệu