Giá FTM hôm nay

Trung bình (24h)
0.69 USD
Thấp nhất (24h)
0.64 USD
Cao nhất (24h)
0.73 USD
Khối lượng 24h
106,400,310.98 USD
KL Trung bình 10 ngày
114,786,988.17 USD
Vốn hóa thị trường
1.91b USD

Fantom FTM/USD

0.7 USD
-0.55% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FTM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:31 (UTC)
Tín hiệu