Giá FTM hôm nay

Trung bình (24h)
0.8235 USD
Thấp nhất (24h)
0.8106 USD
Cao nhất (24h)
0.8428 USD
Khối lượng 24h
32,762,666.48 USD
KL Trung bình 10 ngày
69,979,488.36 USD
Vốn hóa thị trường
2.31 tỷ USD

Fantom FTM/USD

0.8291 USD
+1.94% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FTM
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 08:34 (UTC +7)
Tín hiệu