Giá FTM hôm nay

Trung bình (24h)
20,921 VND
Thấp nhất (24h)
20,254 VND
Cao nhất (24h)
22,965 VND
Khối lượng 24h
123,221,993.92 USD
KL Trung bình 10 ngày
57,502,404.51 USD
Vốn hóa thị trường
2.46 tỷ USD

Fantom FTM/VND

22,771 VND
+7.34% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FTM
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:47 (UTC)
Tín hiệu