Giá FTM hôm nay

Trung bình (24h)
18,161 VND
Thấp nhất (24h)
16,941 VND
Cao nhất (24h)
19,303 VND
Khối lượng 24h
115,251,832.08 USD
KL Trung bình 10 ngày
113,185,146.15 USD
Vốn hóa thị trường
2b USD

Fantom FTM/VND

18,756 VND
+5.5% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FTM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:16 (UTC)
Tín hiệu