Giá GMT hôm nay

Trung bình (24h)
6,741 VND
Thấp nhất (24h)
6,294 VND
Cao nhất (24h)
7,068 VND
Khối lượng 24h
52,222,725.96 USD
KL Trung bình 10 ngày
39,303,338.31 USD
Vốn hóa thị trường
496,762,878.75 USD

STEPN GMT/VND

6,807 VND
-0.01% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GMT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:55 (UTC)
Tín hiệu