Giá GMT hôm nay

Trung bình (24h)
5,949 VND
Thấp nhất (24h)
5,858 VND
Cao nhất (24h)
6,029 VND
Khối lượng 24h
9,152,579.46 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,166,832.59 USD
Vốn hóa thị trường
464,414,230.63 USD

STEPN GMT/VND

5,953 VND
+0.69% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GMT
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:34 (UTC +7)
Tín hiệu