Giá GMT hôm nay

Trung bình (24h)
0.2328 USD
Thấp nhất (24h)
0.2256 USD
Cao nhất (24h)
0.2457 USD
Khối lượng 24h
26,746,304.95 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,193,020.6 USD
Vốn hóa thị trường
468,103,950 USD

STEPN GMT/USD

0.235 USD
+4.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GMT
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:08 (UTC +7)
Tín hiệu