Giá GNO hôm nay

Trung bình (24h)
10,361,377 VND
Thấp nhất (24h)
10,198,881 VND
Cao nhất (24h)
10,844,672 VND
Khối lượng 24h
4,685,731.29 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,170,351.88 USD
Vốn hóa thị trường
1.02b USD

Gnosis GNO/VND

10,239,211 VND
-1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GNO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:49 (UTC)
Tín hiệu