Giá GNO hôm nay

Trung bình (24h)
303.53 USD
Thấp nhất (24h)
300.39 USD
Cao nhất (24h)
307.14 USD
Khối lượng 24h
778,659.96 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,340,893.39 USD
Vốn hóa thị trường
779,586,481.36 USD

Gnosis GNO/USD

302.71 USD
-1.22% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GNO
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 06:00 (UTC)
Tín hiệu