Giá GNO hôm nay

Trung bình (24h)
8,658,781 VND
Thấp nhất (24h)
7,926,293 VND
Cao nhất (24h)
9,334,230 VND
Khối lượng 24h
3,212,470.96 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,693,763.12 USD
Vốn hóa thị trường
907,248,654.08 USD

Gnosis GNO/VND

9,038,096 VND
+13.88% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GNO
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:10 (UTC +7)
Tín hiệu