Giá GRT hôm nay

Trung bình (24h)
0.25 USD
Thấp nhất (24h)
0.23 USD
Cao nhất (24h)
0.27 USD
Khối lượng 24h
26,350,829.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,996,380.7 USD
Vốn hóa thị trường
2.54b USD

The Graph GRT/USD

0.27 USD
+10.83% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GRT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:28 (UTC)
Tín hiệu