Giá GRT hôm nay

Trung bình (24h)
8,851 VND
Thấp nhất (24h)
8,451 VND
Cao nhất (24h)
9,144 VND
Khối lượng 24h
33,865,896.13 USD
KL Trung bình 10 ngày
20,996,054.6 USD
Vốn hóa thị trường
3.23 tỷ USD

The Graph GRT/VND

8,788 VND
+2.93% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GRT
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:39 (UTC +7)
Tín hiệu