Giá GRT hôm nay

Trung bình (24h)
0.3268 USD
Thấp nhất (24h)
0.3229 USD
Cao nhất (24h)
0.3304 USD
Khối lượng 24h
8,189,346.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
17,912,984.37 USD
Vốn hóa thị trường
3.08 tỷ USD

The Graph GRT/USD

0.3261 USD
-0.15% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GRT
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 09:47 (UTC +7)
Tín hiệu