Giá GRT hôm nay

Trung bình (24h)
6,803 VND
Thấp nhất (24h)
5,349 VND
Cao nhất (24h)
7,201 VND
Khối lượng 24h
47,157,182.81 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,330,176.58 USD
Vốn hóa thị trường
1.96b USD

The Graph GRT/VND

5,603 VND
-19.27% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GRT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:33 (UTC)
Tín hiệu