Giá HES hôm nay

Trung bình (24h)
0.00182 USD
Thấp nhất (24h)
0.00181057 USD
Cao nhất (24h)
0.0018555 USD
Khối lượng 24h
451.97 USD
KL Trung bình 10 ngày
151.93 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

Hesman HES/USD

0.00182053 USD
+0.5% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HES
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:10 (UTC)
Tín hiệu