Giá HES hôm nay

Trung bình (24h)
47 VND
Thấp nhất (24h)
47 VND
Cao nhất (24h)
47 VND
Khối lượng 24h
11.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
32.8 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

Hesman HES/VND

Biểu đồ giá HES
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:48 (UTC +7)
Tín hiệu