Giá HES hôm nay

Trung bình (24h)
0.00182 USD
Thấp nhất (24h)
0.00182 USD
Cao nhất (24h)
0.00183 USD
Khối lượng 24h
4.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
5.71 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

Hesman HES/USD

0.00182 USD
+0.13% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HES
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:29 (UTC +7)
Tín hiệu