Giá HES hôm nay

Trung bình (24h)
49 VND
Thấp nhất (24h)
48 VND
Cao nhất (24h)
49 VND
Khối lượng 24h
520.99 USD
KL Trung bình 10 ngày
173.61 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

Hesman HES/VND

48 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá HES
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:59 (UTC)
Tín hiệu