Giá HFT hôm nay

Trung bình (24h)
8,478 VND
Thấp nhất (24h)
8,267 VND
Cao nhất (24h)
8,620 VND
Khối lượng 24h
1,819,325.56 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,766,182.55 USD
Vốn hóa thị trường
126,966,619.56 USD

Hashflow HFT/VND

8,522 VND
+0.29% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HFT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:45 (UTC)
Tín hiệu