Giá HFT hôm nay

Trung bình (24h)
0.3035 USD
Thấp nhất (24h)
0.2951 USD
Cao nhất (24h)
0.3125 USD
Khối lượng 24h
1,917,586.61 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,306,366.24 USD
Vốn hóa thị trường
122,120,981.22 USD

Hashflow HFT/USD

0.3063 USD
+3.81% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HFT
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:46 (UTC)
Tín hiệu