Giá HFT hôm nay

Trung bình (24h)
7,879 VND
Thấp nhất (24h)
7,647 VND
Cao nhất (24h)
8,127 VND
Khối lượng 24h
3,337,873.62 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,715,712.49 USD
Vốn hóa thị trường
124,098,682.92 USD

Hashflow HFT/VND

8,023 VND
+4.81% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HFT
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:37 (UTC +7)
Tín hiệu