Giá HIFI hôm nay

Trung bình (24h)
0.8 USD
Thấp nhất (24h)
0.76 USD
Cao nhất (24h)
0.84 USD
Khối lượng 24h
12,101,779.97 USD
KL Trung bình 10 ngày
12,456,590.15 USD
Vốn hóa thị trường
101,941,463.24 USD

Hifi Finance HIFI/USD

0.83 USD
+4.43% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HIFI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:45 (UTC)
Tín hiệu