Giá HIFI hôm nay

Trung bình (24h)
21,064 VND
Thấp nhất (24h)
20,685 VND
Cao nhất (24h)
21,633 VND
Khối lượng 24h
3,045,938.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,782,806.84 USD
Vốn hóa thị trường
104,863,046.41 USD

Hifi Finance HIFI/VND

21,318 VND
+3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HIFI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:31 (UTC)
Tín hiệu