Giá HIFI hôm nay

Trung bình (24h)
0.8278 USD
Thấp nhất (24h)
0.8162 USD
Cao nhất (24h)
0.848 USD
Khối lượng 24h
3,364,083.82 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,882,499.11 USD
Vốn hóa thị trường
104,241,124.25 USD

Hifi Finance HIFI/USD

0.8263 USD
+0.71% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HIFI
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:22 (UTC +7)
Tín hiệu