Giá HIFI hôm nay

Trung bình (24h)
21,262 VND
Thấp nhất (24h)
20,198 VND
Cao nhất (24h)
22,210 VND
Khối lượng 24h
12,058,193.06 USD
KL Trung bình 10 ngày
12,465,140.02 USD
Vốn hóa thị trường
102,168,203.61 USD

Hifi Finance HIFI/VND

22,194 VND
+4.57% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HIFI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:54 (UTC)
Tín hiệu