Giá HIGH hôm nay

Trung bình (24h)
2.25 USD
Thấp nhất (24h)
2.15 USD
Cao nhất (24h)
2.36 USD
Khối lượng 24h
11,430,327.69 USD
KL Trung bình 10 ngày
20,082,139 USD
Vốn hóa thị trường
113,688,017.18 USD

Highstreet HIGH/USD

2.24 USD
-1.98% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HIGH
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:05 (UTC)
Tín hiệu