Giá HIGH hôm nay

Trung bình (24h)
4.19 USD
Thấp nhất (24h)
4.12 USD
Cao nhất (24h)
4.27 USD
Khối lượng 24h
5,609,728.48 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,920,615.25 USD
Vốn hóa thị trường
212,302,714.73 USD

Highstreet HIGH/USD

4.24 USD
+0.7% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HIGH
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:21 (UTC +7)
Tín hiệu