Giá HIGH hôm nay

Trung bình (24h)
120,371 VND
Thấp nhất (24h)
116,586 VND
Cao nhất (24h)
125,402 VND
Khối lượng 24h
10,022,084.53 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,959,702.88 USD
Vốn hóa thị trường
229,101,272.15 USD

Highstreet HIGH/VND

117,391 VND
-6.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HIGH
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:55 (UTC)
Tín hiệu