Giá HOOK hôm nay

Trung bình (24h)
0.89 USD
Thấp nhất (24h)
0.81 USD
Cao nhất (24h)
0.94 USD
Khối lượng 24h
10,056,553.39 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,976,443.54 USD
Vốn hóa thị trường
128,724,113.24 USD

Hooked Protocol HOOK/USD

0.93 USD
+10.19% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HOOK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:46 (UTC)
Tín hiệu