Giá HOOK hôm nay

Trung bình (24h)
0.8499 USD
Thấp nhất (24h)
0.8293 USD
Cao nhất (24h)
0.8643 USD
Khối lượng 24h
1,628,061.79 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,850,919.36 USD
Vốn hóa thị trường
126,865,829.62 USD

Hooked Protocol HOOK/USD

0.8488 USD
+2.24% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HOOK
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:35 (UTC)
Tín hiệu